Kvalité & Effektivitet


Nordica Creandum har som mål att etablera sig inom byggnadsmarknaden som ett seriöst och kompetent företag genom att erbjuda högkvalitativa produkter som uppfyller kundernas och samhällets krav på kvalité och miljöomsorg. Bolagets holistiska vision är framåtskridande och finner ett behov av löpande utveckling inom kunskap, teknik och omsorg av miljö och samhället. Landets hushåll och infrastruktur har ett stort behov av utförande entreprenader för betong och anläggning och vi anser att vi har och kan tillfredsställa behovet gällande efterfrågan.Vårt uppdrag som företag är att tillhandahålla byggbranschen kompetens inom betong och anläggningsarbete, men även inom ledning av arbetsutföranden samt konsultation och rådgivning, därmed allt som är förenligt med verksamheten. Vår fokus ligger i att utföra betong och anläggningsarbete från ny byggnationer, reparationer, renoveringar och tillbyggnader. Betong och anläggning är grunden för alla byggnadskonstruktioner i modern tid.
Vision
Mission
Till grundarbete tillhör anläggningsarbete samt gjutning av betong platta på mark. Platta på mark är den vanligaste grundläggningsformen för hus, garage och de flesta byggnadskonstruktioner och samverkar med byggnadens bärande stomsystem.

Innan plattan kan gjutas så skall grunden bearbetas så att grundkonstruktionen skyddas mot tjällyftning och behöver schaktas till tjälfritt djup. Vidare skall grunden anläggas med dränerings material, pålas (om plattan är fribärande) samt rör skall installeras.

Platta på mark kräver förutom dräneringslager även en kapillärbrytande skikt som skyddar även mot kyla (cellplast), i visa fall kan grunden behövas säkras mot radon. Plattan skall armeras och om man önskar golvvärmeslingor skall monteras. Strax efter gjutningen skall plattan glättas eller så kan plattan slipas efteråt.
Tjänster
Grundarbete
Fabian Ascencio
.VD
e-mail: fabian.a@nordicacreandum.se
Tel: +46 72 30 54 777


Vi utför gjutningar av de flesta sort även i bärlag,
i det ingår b.l.a., formsättning, armering, isolering, installation av vattenburen golvvärme (ej koppling), mm. Vi utför även slipning av betongytor, golvavjämning, reparationer, putsning, lapp och lag mm. Vi utför uppdrag till både företag och privata personer.

Vi erbjuder även hjälp med kalkyler, arbetsledning eller rådgivning för gjutning och murningsarbeten.
Tjänster
Konsultverksamhet
Gjutning och murning
Huddinge Enterprize 2019
Årets Nyföretagare